Đường dây nóng 0835 123 456

Sơn cho sàn bê tông

30/12/2015 16:44

Sơn epoxy bảo vệ cho sàn bê tông
 

Đối với sàn bê tông có thể dùng sản phẩm sơn thi công dạng lăn bằng ru lô gốc dung môi như Epokrete SB, Epokrete SC, Epokrete hoặc gốc nước như Epokrete WB,.
 

 
Sàn bê tông cũng có thể dùng các hệ thống sơn đổ tự trải phẳng Epokrete SL, cho bề mặt hoàn thiện liền mạch, mịn, dễ dàng vệ sinh. 
 
Các tin khác:
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông